Toimiiko digi? Miten virtuaalinen yhteistyö sujui?

Teknologia on muokannut työpaikoilla kommunikointia viime vuosina valtavasti ja mahdollistanut monipaikkaisen työn. Töitä tullaan tekemään entistä enemmän hybridi-mallilla, jossa toimistolla tehtävä työ ja etätyö eri paikoissa vaihtelee. Sen tueksi tarvitaan toimivat tekniset ratkaisut siirtymiseen sujuvasti työpaikan eri työpisteissä, etätyön ja toimistotyön – tai sen kolmannen ja neljännen työnteon paikan välillä. Teknisten tarpeiden selvittämisen jälkeen pohdi vielä miten digi käytännössä jalkautetaan henkilöstön käyttöön.

Moderni työympäristö tarjoaa työntekijälle erilaisia paikkoja työskentelylle..

Miten tiimityö onnistuu?

Yksi tärkeimpiä motivaatioita palata toimistolle on kasvokkain tapahtuvan yhteistyön tarve. Toimistolle houkuttelee myös kollegoiden kanssa tapaaminen, käytäväpalaverien spontaani vuorovaikutus ja työyhteisön luoma merkityksellisyyden tunne.

Eteenpäin ajattelevat yritykset tarjoavat henkilöstölleen tiimien tarpeisiin räätälöityjä tiloja sekä tiloja sosiaalisten kontaktien ylläpitämiselle. Uusi toimitila muodostuu kenties tiimien naapuristoksi yhteisöllisen aukion ympärille.

Joustavaa, skaalautuvaa vai yhteiskäyttöistä?

Työn tekemisen joustavuus asettaa vaatimuksia myös tiloihin ja kalustukseen, joiden tulisi muokkautua tarpeiden mukaan. Miten siihen tulisi tulisi varautua?

Siirrettävillä tilamoduuleilla, jotka ovat kalustettavissa eri tarpeisiin, saavutetaan joustoa tilaratkaisuihin. Yhteiskäyttöiset tilat oman toimitilan jatkeena taas tuovat ratkaisuna skaalautuvuutta yrityksille, joissa tilatarpeet muuttuvat nopeallakin tahdilla.

Irtokalustus voidaan ratkaista helposti siirrettävillä ja muokattavilla kalustetyypeillä. Rajaamalla ketterästi eri kokoisille ryhmille sopivia työalueita tuodaan työympäristöön myös tässä hetkessä kaivattua turvallisuutta terveyden näkökulmasta.

Mitä työtiloilta kaivataan? Syntyisikö työhyvinvointia tilojen avulla?

Odotukset työtiloja kohtaan ovat muuttuneet pandemian aikana. Toisille etätyö on ollut keittiön epäergonomisen pöydän ääreen tiivistynyt haaste ja toisille keskeytyksettömän työn onnela, jonka kruunaa kotipihalle ikkunasta avautuva maisema. Kokemukset ovat erilaisia. Toimistolle palatessa tiloilta odotetaan toimivuutta ja ratkaisuja niihin tarpeisiin, joihin etätyöpaikka ei vastaa.

Hyvinvointia tukevien tilojen näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että työtiloissa huomioidaan entistä enemmän erilaiset tavat tehdä työtä, kohdata ja palautua. Onnistuneet tilat luodaan käyttäjälähtöisellä suunnittelulla, jossa henkilöstö antaa panoksensa suunnitteluun oikeissa vaiheissa.

Tiedon kerääminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen muutostarvetta, koska tarpeiden kartoitus vaatii aikaa. Lopputuloksena viihtyisä ja toimiva työympäristö kannattelee hyvinvointia ja luo kokonaisvaltaisesti arvoa yritykselle.

Yrityksillä on nyt käsillä erityinen mahdollisuus muotoilla uusia työn tekemisen tapoja ja luoda toimitiloistaan vetovoimaisia työympäristöjä.

Fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön kehittäminen vaatii ajatustyötä ja syvää ymmärrystä siitä mitä halutaan saavuttaa ja miten tiloilla voidaan tukea henkilöstöä ja yhteistä työkulttuuria. Nyt on hyvä hetki kysyä mitä on opittu ja hyödyntää kokemus uusissa ratkaisuissa.

Parhaimmillaan syntyy tiloja, jotka eivät ole ainoastaan työntekemisen paikkoja – tiloja, jotka vastaavat työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja työn merkityksellisyyden tarpeisiin.

Jaa kipinä: