Laurean Lohjan kampus sijaitsee kauppakeskus Lohessa. Kampuksen sijainti kauppakeskuksessa on ainutlaatuista Suomessa. Se viestii omaleimaisella tavalla korkeakoulun avoimuutta yhteiskuntaan päin ja tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kumppanuuksiin ja yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.

Uudelle kampukselle luotiin useasta sijainnista yhteisiin tiloihin muuttavalle 500 hengen korkeakouluyhteisölle Laurean brändiä ja arvoja näkyväksi tuovat tilat. Ydintavoite oli suunnitella tila- ja kalusteratkaisuja, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja kohtaamisten monimuotoisuutta.

Yhteisöllisyyden lisäksi tiloissa on huomioitu erityisesti joustavuus ja muunneltavuus. Suunnittelimme kampuksen tilasovitusvaiheesta projektin valmistumiseen saakka tiiviissä yhteistyössä Laurean projektiryhmän kanssa. Projektin alkuvaiheesta asti mukana oleminen mahdollisti henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeiden huomioimisen tiloissa parhaalla tavalla.

Detaljit hallussa!

Laurean brändi hiottiin näkymään kampuksella kirkkaana tilakonseptista seinäpanelointien detaljikkaan asti.

Kampuksen sydämenä sykkii avara monimuotoiset kohtaamiset ja tapahtumat mahdollistava keskustila, johon kirjasto liittyy luontevasti. Keskustilan ympärille sijoittuvat muut toiminnot, kuten pienryhmä-, luokka- ja henkilöstötilat.

Keskustila ja kirjasto on rytmitetty kohtaamisiin kutsuvilla kiintokalusteilla ja liikuteltavilla pöydillä. Kalustusta muokkaamalla tila muuntuu yhteisten tapahtumien areenaksi. Sisääntulijat vastaanottava opiskelijoiden oma Kampusparkki viestii korkeakoulun avoimuutta ja yhteisöllisyyden arvoja ja toimii joustavasti oppimisympäristönä. Käyttäjän kommentti kiteyttää tavoitteissa onnistumisen: ”Ihana, viihtyisä ja yhteisöllinen kampus.”

Mukavasti kalustettu opiskelijoiden parvi, joka tarjoaa mahdollisuuden rentoon oleskeluun ja lepohetkeen.

Lue lisää käyttäjien kokemuksista uudesta kampuksesta tehdystä opinnäytetyöstä:

https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/opinnaytetyo-opiskelijat-ja-henkilokunta-viihtyvat-lohjan-uudella-kampuksella/

Sisustusarkkitehtitoimistomme suunnitteli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudistettavan työympäristöstrategian ja työnteon tapojen pilotointiin tarkoitetun tilakokonaisuuden Trafin Vallilan toimipisteeseen. Noin 1200 m2 pilottikokonaisuudessa tarjottiin henkilöstölle mahdollisuudet kokeilla eri työtehtävien tarpeisiin räätälöityjä tiloja ja työskentelyä nimeämättömissä työpisteissä.

Henkilöstö otettiin aktiivisesti mukaan tilojen suunnitteluun pajatyöskentelyn ja tietoteknisiä sekä kalustuksellisia tarpeita tarkentavien kyselyjen avulla. Pilottitilaan siirtymistä valmisteltiin pelisääntötyöpajoissa, joissa eri tilatyyppeihin luotiin yhteiset toimintamallit. Pajatyöskentely toteutettiin yhteistyössä Senaatin työympäristöyksikön kanssa.

Tilaratkaisuun valittiin laaja kattaus erilaisille työskentelyn tavoille soveltuvia kalusteita testattavaksi. Jokainen tilatyyppi sai oman värimaailmansa ja toimintaa tukevan varustuksen. Kiintokalusteratkaisut kuten henkilökohtaiseen säilytykseen tarkoitetut lokerikot, räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Tilojen tunnusvärit toimivat opastuksen tukena.
Tilatyypeittäin konseptoitu värimaailma tukee tiloissa ohjautuvuutta ja puhuu yhteistä kieltä kohteeseen suunnitellun opastegrafiikan kanssa– tilatyypit ja toiminta on osoitettu ikonein ja tilakohtaisin tunnusvärein.

Pilottitilan ratkaisusta saatujen kokemuksien ja palautteen pohjalta kehitettiin tilakonsepti, jonka mukaisesti toteutettiin tilamuutokset useaan Trafin toimitilaan valtakunnallisessa laajuudessa. Konseptin visuaalisessa ilmeessä neutraalit pohjasävyt kohtaavat tilatyyppikohtaiset tunnussävyt kalusteverhoiluissa, akustiikkaelementeissä ja lasiseinäteippauksissa.

Työkahvila on
palautumisen ja
rennon oleskelun
keidas.

Sisustusarkkitehtitoimistomme suunnitteli Suomen kansallisoopperalle ja -baletille uuden myymälän ja lipunmyynnin Oopperataloon Töölönlahden rannalle. Muutostyön tavoite oli parantaa tilan käyttäjäkokemusta sekä asiakkaiden, että työntekijöiden näkökulmasta ja selkeyttää SHOP-myymälän ilmettä ja tuotesijoittelua.

Lipunmyynnin toiminnoissa haluttiin huomioida mahdollisimman hyvin ergonomia ja toimivuus sekä asiakaspalvelijoiden, että asiakkaiden näkökulmasta; siksi projekti aloitettiin pilottitilan suunnittelulla ja toteutuksella. Uuteen sijaintiin rakennettiin väliaikainen kalustus, joka oli testikäytössä reilun puolen vuoden ajan. Lopullinen tilasuunnitelma ja kiintokalusteiden mitoitus tehtiin pilottitilasta saatujen kokemusten perusteella.

Kalustesuunnittelussa tähtäsimme toiminnallisuuden lisäksi ajattomaan muotokieleen ja Oopperatalon arkkitehtuurin huomioimiseen. Lipunmyynnin palvelutiskikalusteessa näkyy inspiraation lähteenä rakennuksen materiaalit, sävyt ja muodot. SHOP:in ilmeeltään raikkaaseen, tuotteille tilaa antavaan kalustukseen mietittiin erikoisratkaisuja Oopperan tuotevalikoimaa palvelemaan. Kokonaisuuden onnistunut lopputulos kiteytyy käyttäjien palautteessa: ”Ihan kuin lipunmyynti olisi ollut aina tässä!”

Kauppakeskus Willa halusi tarjota asiakkailleen palveluna jotain enemmän kuin lastenhoitohuoneen. Paikallisten vanhempien ryhmä kutsuttiin mukaan projektiin ideoimaan ja kertomaan tarpeista ja toiveista suunnitteluprosessin alussa. Toiveissa korostui yhteisöllisyyden tarve. Niinpä MiniWillan konseptin ytimeksi muodostui paikallista yhteisöä palveleva pienten lasten oma tila, joka tarjoaa käyttäjilleen monipuolisia kokemuksia.

Suunnittelutyön tärkeä osa oli kalustesuunnittelu, jonka avulla toteutettiin mitoituksellisesti juuri MiniWillan käyttäjiä parhaalla tavalla palvelevat tilat. Leikin lisäksi MiniWillassa huomioitiin lastenhoidon perustarpeet ruoan lämmityksestä vaipan vaihtoon ja imetykseen.

Irtokalusteiden valinnassa huomioitiin herkullisten tekstuurien ja sympaattisten muotojen lisäksi toiminnallisuus ja kierrätysmateriaalit.

Tämä kohteen suunnittelussa saimme astua lapsen kenkiin! Turvallinen ja rauhoittava mielikuvitusmetsä löysi materiaalinsa, muotonsa ja ilmeensä pienimpien asiakkaiden ehdoilla.

Lue käyttäjien kokemuksista täältä: https://www.aamuposti.fi/paikalliset/1188234

Vastasimme tila- ja sisustussuunnittelusta Senaatti-kiinteistöjen yhteistyökumppanina Työ 2.0 Lab -hankkeessa Yliopistonkatu 5:ssa, aivan Helsingin sydämessä. Projektin visio oli luoda uudenlainen työskentelytila, joka yhdistää valtionhallinnossa toimivia tahoja sekä heidän kumppaneitaan. Työ 2.0 Lab toimii sekä fyysisenä että henkisenä verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen alustana.

Coworking-tilan päätarkoitus on ketterään yhteiskehittelyyn ja oppimiseen kannustaminen: Labissa ammattitaitoiset hostit ja fasilitoijat auttavat omaksumaan uusia työskentelytapoja ja hyödyntämään Labin tarjoamia tiloja tehokkaasti. Tila toimii myös etätyöpisteenä ja muuntuvana tapahtumatilana.

Labiin toteutettiin joustavalla kalusteratkaisulla muuntuva työpajatila, varattavia neuvottelu- ja ryhmätyötiloja sekä hiljainen työskentelytila.

Kiertotalousteema oli oleellinen lähtökohta suunnittelussa. Tilassa säilytettiin olemassa olevat rakenteet ja pinnat uuteen käyttöön soveltuvilta osin. Kalusteratkaisuissa hyödynnettiin kiertotalousperiaatteen mukaisesti Senaatilla jo olemassa olevia, tilaan soveltuvia kalusteita. Työpajatilaan suunnittelimme pyörälliset katsomopenkkikalusteet, joiden rakenteissa huomioitiin kiertotalousperiaate – katsomopenkit voidaan helposti purkaa osiin materiaalien kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä varten.

Uusissa kalustehankinnoissa painotettiin ergonomiaa, joustavuutta ja muunneltavuutta. Korkeussäädettävät pyörälliset pöydät ja tuolit tuovat työskentelyasentoihin vaihtelevuutta ja liikkuvat tarvittaessa ketterästi muodostaen eri kokoisille ryhmille työskentelypaikkoja. Työpajavälineistölle rakennettiin tilanjakoseinäkkeen taakse monipuoliset säilytysratkaisut.

Rahoitusvakausviraston työympäristön suunnittelun keskiössä oli tiivis ja antoisa suunnitteluyhteistyö henkilöstön kanssa. Täysin uuteen toimitilaan siirryttäessä heillä oli mahdollisuus vaikuttaa laajasti työympäristön toiminnallisuuteen sekä kalustukseen, tunnelmaan ja värimaailmaan. Kuuntelimme henkilöstöä ja tarjosimme toteutukseen vaihtoehtoja, joiden perusteella teimme yhteiskehittelynä lopulliset linjaukset kokonaisuudelle.

Tilojen toiminnallisessa perusratkaisussa noudatettiin valtion työympäristökonseptia. Muuton yhteydessä henkilöstö siirtyi samalla toimimaan monitilatoimiston periaatteiden mukaisesti nimeämättömissä työpisteissä ja ratkaisun tarjoama erilaisiin työnteon tarpeisiin vastaava tilavalikoima saatiin käyttöön.

Rahoitusvakausviraston toive oli saada työhyvinvointia tukeva rauhallinen tilakokonaisuus, joka luo vahvan kontrastin rahoitusalan maskuliiniselle, kovalle ja hektiselle mielikuvalle. Vastasimme toiveeseen toteuttamalla tilat pehmeän huurteisilla väreillä ja materiaaleilla viihtyisäksi ja harmoniseksi työympäristöksi.

Keskittyvän työn
rauhallinen tunnelma

Viraston sisustuksessa voi nähdä myös konkreettisesti käyttäjiensä kädenjälkeä. Neuvottelutiloissa on esillä työntekijöiden omakuvia taiteiltuna rohkein värein ja työkahvilan seinille on ripustettu valokuvausta harrastavan Hanna Westmanin teoksia.

Laurean Leppävaaran kampukselle haluttiin tehdä SID – Service Innovation and Design koulutusohjelman tarpeita palvelevat luokkatilat. Oppilaat tekevät paljon ryhmätöitä, joissa käytetään ideointi- ja esitystekniikkana fläppitauluja, isoja plansseja ja muistilappuja. Näille toiminnoille tarvittiin runsaasti seinäpinta- ja ripustusratkaisuja, joille ryhmien kokoamat materiaalit ja esitykset saadaan esille. Irtokalustuksen tuli olla joustava muuntuvia ryhmäkokoja ja oppimistilanteita varten.

Projektin budjetti oli tiukka ja toteutettavia tarpeita paljon. Valitsimme materiaaliksi rouhean ja kustannustehokkaan vanerin ja teetimme seinäpinnat ja kalusteet puusepällä. Ryhmätöitä palvelemaan teetettiin suuret liikuteltavat vaneripöydät, joiden kansissa on opiskeluvälineitä varten lokerot: pieni kannellinen lokero kynille, muistilapuille ja muille työvälineille sekä pöydän sivuun pitkä syvennys piirustuspaperirullalle. Seinäpintoihin on integroitu tarvittavat toiminnot ja välineet: teräslista suurten planssipaperien magneettikiinnitykselle, lasinen kirjoitustaulu, ripustuskoukkuja ja telineet kynille ja tusseille.

Luokkatiloihin suunniteltiin erilaisia istumisvaihtoehtoja korvaamaan perinteistä pöytä + tuoli -mallia.

Pieni porrastettu istuinnurkka ja kiinteä koroke toimivat myös töiden esitysten katsomona. Reippain maalikuvioin tehostetuista vaneripinnoista muodostuu lämmin ja epämuodollinen henki.

Liukukiskoilla liikkuvat kirjoituspinnat jakavat tilaa sekä kätkevät taakseen lisää funktionaalista seinäpintaa ja säilytystilaa kalusteille.

Suunnittelimme kauppakeskus Willaan houkuttelevan ja monipuolisen coworking-työympäristön. Kaikille avoin tila nimettiin positiivisen rennosti Kimppakonttoriksi. Kimppakonttori tarjoaa erityyppisille töille ja työskentelijöille valikoiman työpisteitä ja -alueita, joista on helppo löytää itselleen sopiva työskentelypaikka.

Tilan suunnittelussa hyödynnettiin pääosin kierrätyskalusteita, joita hankittiin mm. huutokaupoista ja outleteista. Kierrätyslöytöjä täydennettiin uusin kalustein. Lopputuloksesta haluttiin nuorekas, monimuotoinen ja rento kokonaisuus, jossa erilaiset muodot, kalusteet, värit ja kuosit sekoittuvat sulavasti yhteen. Kauppakeskus Willan brändi huomioitiin ottamalla vihreä brändiväri harkitusti osaksi kalustusta.

“Tää kimppakonttori on kyllä ihan huippu!”

Asiakkaat ottivat tilan ilolla vastaan. Kimppakonttoriin voi piipahtaa ostoskäynnillä, sopia yhteistyötapaamisia tai siellä voi työskennellä viihtyisästi koko työpäivän – yksin tai kimpassa.

Sisustussuunnittelun lisäksi suunnittelimme Kimppakonttorille toiminnallisen konseptin ja graafisen ilmeen. Ikkunateippaukset toteutettiin keveällä ilmeellä, mutta näyttävästi suureen kokoon. Tilan pelisäännöt muotoiltiin positiiviseen sävyyn nuorekkaaseen ilmeeseen sopiviksi huoneentauluiksi.

Kuopion Energian uusi toimitalo rakennettiin upealle sijainnille Kallaveden äärelle. Hankkeen lähtökohta oli Kuopion Energian ja Kuopion Veden tarve keskittää toimintansa yhteiseen toimitilaan. Muutoksen strategisia tavoitteita olivat kiinteistöihin liittyvien kustannusten alentaminen, toiminnan tehokkuuden parantaminen sekä laadukas ja brändiä ilmentävä lopputulos. Hankkeen yhteydessä myös Kuopion Energian asiakaspalvelupiste siirrettiin uuden toimitilarakennuksen aulaan.

Työkulttuuriin ja toimintamalleihin tarvittiin muutoksen myötä uudet mallit. Monitilatoimiston periaatteiden mukaisesti toteutetussa ratkaisussa omille työhuoneille heitettiin hyvästit – uudet tilat helpottavat yhteistyön kulttuurin rakentamista ja tuovat työntekijät saman katon alle. Henkilöstö oli mukana suunnittelussa työprofiilikyselyjen ja työpajojen avulla.

Osallistamisen avulla varmistettiin monimuotoisen ja erilaisia työprofiileita tukevan työympäristön luominen ja samalla valmennettiin henkilöstöä muutokseen. Työprofiileihin liittyviä erikoistarpeita huomioitiin mm. sähköverkon valvomotilan ja asiakaspalvelun puhelintyöskentelytilan osalta.

Hankkeessa ilahdutti mahdollisuus tilata kiinteistöön uniikki taideteos prosenttitaideperiaatteella kahdelta paikalliselta taiteilijalta. Asiakaspalveluaulassa katseet vangitsee Ritva-Liisa Pohjalaisen värikäs lasiteos ”Yhdessä”.  Taiteilijan sanoin: ”Hyväntuulinen, hienosti valoa taittava lasiveistos on kaunis kiitos erilaisten ihmisten yksilöllisyydelle ja yhdessä tekemiselle.”

Kaikille avointa ravintolatilaa elävöittää Antti Immosen näyttävä teräs- ja LED-valoista rakennettu valoveistos ”Valon valkea virta” soljuu energian sanansaattajalle Kuopion Energialle sopivasti ikiliikkeessä.

Kuopion Energian slogan on
”Sen tuntee”.

Viestin haluttiin välittyvän myös tilojen ilmeessä. Värikäs, voimakas ja virtaava tilakokonaisuus innostaa ja viestii vahvasta brändistä aidosti kuopiolaiselle energiakonsernille.