Sisustusarkkitehdin suunnittelemat suuret esityspinnat tukevat ryhmätyöskentelyä.

”Rohkeus, uskallus, ilmiöt ja vaikuttavuus”

Helsingin seurakuntayhtymä tarvitsi kokeilukulttuuria, parempaa yhdessä tekemistä ja uusia työnteon tapoja tukevat tilat työntekijöidensä, seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja muiden toimijoiden yhteistyölle.

Vastauksena tarpeeseen suunnittelimme Tilannehuoneen Seurakuntien taloon Kallioon.

Joustavissa monitoimitiloissa tiloja on mahdollista jakaa verhoilla.

Tilannehuone on fyysisen tilan lisäksi virtuaalinen, mentaalinen sekä sosiaalinen toimintatila ja -malli, jossa tärkeitä arvoja ovat ”Rohkeus, uskallus, ilmiöt ja vaikuttavuus.”

Joustava tilakokonaisuus muuntuu monenlaisiin käyttötarpeisiin: yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, oleskeluun ja lepoon sekä tapahtumatuotantoon.

Kohteeseen toi haastetta sijoittuminen aulaan, jonka läpi kuljetaan työtiloihin ja ruokalaan. Ratkaisimme tilasuunnittelun keinoin selkeät kulkuväylät, jotka rajattiin yhteistyöalueista verhoilla.

Muuntojoustavien tilojen suunnittelussa kalustukseen valittiin pyörillä varustettuja malleja.

70-luvun arkkitehtuuria kuunnellen.

Kaija ja Heikki Sirénin 1970-luvulla suunnitteleman rakennuksen arkkitehtuuri on pelkistettyä ja modernia. Kunnioitimme sen henkeä suunnittelussa. Rajasimme yhteistyöalueet selkein tekstiilimattopinnoin ja kevyin joustavuuden säilyttävin verhoin. Samalla toimme tilaan akustoivia pintoja. Kauniiseen alkuperäiseen rimakattoon upotettiin huomaamattomasti led-valaistusta tuomaan lisävaloa työskentelyalueille.

Sisustussuunnittelussa monitoimitilan seinät otettiin käyttöön esityspintoina.

Lämpimiä selkeitä värejä.

Järjestimme henkilöstölle pajat, joissa kehitetimme yhdessä tilojen toiminnallisuutta ja värimaailmaa. Huomioimme suunnittelussa Kirkko Helsingissä -strategiavärit ja linkitimme ne kokonaisilmeeseen. Tilojen lämpimän värikäs ilme näkyy tekstiilimattoalueissa ja kalustuksen verhoiluissa ja rungoissa.

Joustavissa tiloissa kalustuksen muokkaus eri käyttötilanteisiin on ketterää.

Mobiili ja ketterä kalustus.

Käyttäjät saivat vaikuttaa kalustevalintoihin. He testasivat ja kommentoivat kalusteiden toimivuutta mallikalusteiden avulla.

Erilaisten työskentelytilanteiden muokkaaminen on helppoa rullautuvien kalusteiden ja taittopöytien avulla. Suuret näytöt sekä kirjoitus- ja kiinnityspinnat tukevat monenlaista tiedonkeruuta ja yhteiskehittelyä.