Sisustusarkkitehdin suunnittelemat suuret esityspinnat tukevat ryhmätyöskentelyä.

”Rohkeus, uskallus, ilmiöt ja vaikuttavuus”

Helsingin seurakunnat tarvitsivat joustavaa kokeilukulttuuria, parempaa yhdessä tekemistä ja uudenlaisia työnteon tapoja tukevat tilat työntekijöidensä, seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja muiden toimijoiden yhteistyölle. Vastauksena tarpeeseen syntyi Tilannehuone Seurakuntien taloon Kallioon. Tilannehuone on fyysisen tilan lisäksi virtuaalinen, mentaalinen sekä sosiaalinen toimintatila ja -malli, jossa asiakkaalle tärkeitä arvoja ovat ”Rohkeus, uskallus, ilmiöt ja vaikuttavuus”

Joustavissa monitoimitiloissa tiloja on mahdollista jakaa verhoilla.

Saimme suunnitella seurakunnalle monipuolista yhdessä tekemistä ja tiedon keräämistä tukevat tilat. Tilojen tuli olla muuntuvat monenlaisiin käyttötarpeisiin: yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, oleskeluun ja lepoon sekä tapahtumatuotantoon. Kohteeseen toi haastetta sijoittuminen aulaan, jonka läpi kuljetaan työtiloihin ja ruokalaan. Selkeät kulkuväylät ja riittävä yhteistyöalueiden suojaaminen tuli huomioida kokonaisuudessa.

Muuntojoustavien tilojen suunnittelussa kalustukseen valittiin pyörillä varustettuja malleja.

70-luvun arkkitehtuuria kuunnellen.

Kaija ja Heikki Sirénin 1970-luvun lopussa suunnittelema rakennuksen arkkitehtuuri on pelkistettyä ja modernia. Arkkitehtuuria haluttiin kunnioittaa tilannehuoneen suunnittelussa. Ratkaisimme tilan toiminnot säilyttämällä aulan avaran tunnelman. Yhteistyöalueet rajattiin visuaalisesti käytäväalueista selkeillä tekstiilimattopinnoilla ja kevyillä joustavuuden säilyttävillä verhoilla. Samalla saatiin tuotua tilaan akustoivia pintoja. Kauniiseen alkuperäiseen rimakattoon upotettiin huomaamattomasti led-valaistusta tuomaan lisävaloa työskentelyalueille.

Sisustussuunnittelussa monitoimitilan seinät otettiin käyttöön esityspintoina.

Lämpimiä selkeitä värejä ja mobiili kalustus.

Henkilöstö osallistettiin kohteen suunnitteluun toiminnallisuutta ja värimaailmaa kehittämään. Kirkko Helsingissä -strategiavärit otettiin huomioon värimaailman kehittämistyössä, sillä ne haluttiin linkittää kokonaisilmeeseen. Tiloihin toteutettiin lämpimän värikäs ilme, joka näkyy tekstiilimattoalueissa ja kalustuksen verhoiluissa ja rungoissa. Kalusteiden toimivuutta saatiin testata mallikalusteiden avulla.

Joustavissa tiloissa kalustuksen muokkaus eri käyttötilanteisiin on ketterää.

Erilaisten työskentelytilanteiden muokkaaminen on helppoa rullautuvien kalusteiden ja taittopöytien avulla. Suuret näytöt sekä kirjoitus- ja kiinnityspinnat tukevat monenlaista tiedonkeruuta ja yhteiskehittelyä.