Kauppakeskukseen sijoittuvan oppimisympäristön sisustusarkkitehtisuunnittelusta vastasi Tilamuotoilutoimisto Profit Interior.

Laurean Lohjan kampus sijaitsee kauppakeskus Lohessa. Kampuksen sijainti kauppakeskuksessa on ainutlaatuista Suomessa. Laurean moderni ja yhteisöllinen oppimisympäristö viestii omaleimaisella tavalla korkeakoulun avoimuutta yhteiskuntaan päin ja tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kumppanuuksiin ja yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.

Tilamuotoilutoimisto Profit interior suunnitteli kirjaston modernit kiintokalusteet.

Uudelle kampukselle luotiin useasta sijainnista yhteisiin tiloihin muuttavalle 500 hengen korkeakouluyhteisölle Laurean brändiä ja arvoja näkyväksi tuovat tilat. Ydintavoite oli suunnitella tila- ja kalusteratkaisuja, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja kohtaamisten monimuotoisuutta.

Yhteisöllisyyden lisäksi tiloissa on huomioitu erityisesti joustavuus ja muunneltavuus. Suunnittelimme kampuksen tilasovitusvaiheesta projektin valmistumiseen saakka tiiviissä yhteistyössä Laurean projektiryhmän kanssa. Projektin alkuvaiheesta asti mukana oleminen mahdollisti henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeiden huomioimisen tiloissa parhaalla tavalla.

Tilamuotoilutoimisto Profit interior suunnitteli oppimisympäristön ilmeikkäät kiintokalusteet.

Detaljit hallussa!

Laurean brändi hiottiin näkymään kampuksella kirkkaana tilakonseptista seinäpanelointien detaljikkaan asti.

Moderni oppimisympäristö on jakoseinän avulla joustavasti muokattava.

Kampuksen sydämenä sykkii avara monimuotoiset kohtaamiset ja tapahtumat mahdollistava keskustila, johon kirjasto liittyy luontevasti. Keskustilan ympärille sijoittuvat muut toiminnot, kuten pienryhmä-, luokka- ja henkilöstötilat.

Keskustila ja kirjasto on rytmitetty kohtaamisiin kutsuvilla kiintokalusteilla ja liikuteltavilla pöydillä. Kalustusta muokkaamalla tila muuntuu yhteisten tapahtumien areenaksi. Sisääntulijat vastaanottava opiskelijoiden oma Kampusparkki viestii korkeakoulun avoimuutta ja yhteisöllisyyden arvoja ja toimii joustavasti oppimisympäristönä. Käyttäjän kommentti kiteyttää tavoitteissa onnistumisen: ”Ihana, viihtyisä ja yhteisöllinen kampus.”

Sisustuarkkitehtitoimisto suunnitteli parvelle viihtyisän oleskelutilan opiskelijoille.

Mukavasti kalustettu opiskelijoiden parvi, joka tarjoaa mahdollisuuden rentoon oleskeluun ja lepohetkeen.

Laurean oppimisympäristö - sisustussuunnittelu on leikkisää ja värikästä.

Lue lisää käyttäjien kokemuksista uudesta kampuksesta tehdystä opinnäytetyöstä:

https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/opinnaytetyo-opiskelijat-ja-henkilokunta-viihtyvat-lohjan-uudella-kampuksella/