Rahoitusvakausviraston työympäristön suunnittelun keskiössä oli tiivis ja antoisa suunnitteluyhteistyö henkilöstön kanssa. Täysin uuteen toimitilaan siirryttäessä heillä oli mahdollisuus vaikuttaa laajasti työympäristön toiminnallisuuteen sekä kalustukseen, tunnelmaan ja värimaailmaan. Kuuntelimme henkilöstöä ja tarjosimme toteutukseen vaihtoehtoja, joiden perusteella teimme yhteiskehittelynä lopulliset linjaukset kokonaisuudelle.

Tilojen toiminnallisessa perusratkaisussa noudatettiin valtion työympäristökonseptia. Muuton yhteydessä henkilöstö siirtyi samalla toimimaan monitilatoimiston periaatteiden mukaisesti nimeämättömissä työpisteissä ja ratkaisun tarjoama erilaisiin työnteon tarpeisiin vastaava tilavalikoima saatiin käyttöön.

Rahoitusvakausviraston toive oli saada työhyvinvointia tukeva rauhallinen tilakokonaisuus, joka luo vahvan kontrastin rahoitusalan maskuliiniselle, kovalle ja hektiselle mielikuvalle. Vastasimme toiveeseen toteuttamalla tilat pehmeän huurteisilla väreillä ja materiaaleilla viihtyisäksi ja harmoniseksi työympäristöksi.

Keskittyvän työn
rauhallinen tunnelma

Viraston sisustuksessa voi nähdä myös konkreettisesti käyttäjiensä kädenjälkeä. Neuvottelutiloissa on esillä työntekijöiden omakuvia taiteiltuna rohkein värein ja työkahvilan seinille on ripustettu valokuvausta harrastavan Hanna Westmanin teoksia.