Moderni työympäristö tarjoaa työntekijälle erilaisia paikkoja työskentelylle..

Tämä rauhallinen työympäristö suunniteltiin tiivissä ja antoisassa yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Rahoitusvakausviraston täysin uutta toimitilaa suunniteltaessa henkilöstö sai vaikuttaa laajasti tulevan työympäristönsä toimintoihin, kalustukseen ja tunnelmaan. Kuuntelimme heitä ja tarjosimme toteutukseen vaihtoehtoja osallistavissa työpajoissa. Yhteiskehittelyn myötä teimme toimivat ja tavoitteiden mukaiset linjaukset toteutukseen.

Loimme työyhteisölle viihtyisät ja harmoniset tilat, joissa voidaan hyvin.

Henkilöstö toivoi hyvinvointia tukevaa rauhallista työympäristöä, joka luo vahvan kontrastin rahoitusalan maskuliiniselle, kovalle ja hektiselle mielikuvalle. Vastasimme toiveeseen ja toteutimme heille tilat pehmeän huurteisilla väreillä ja materiaaleilla.

Monitilatoimisto tarjoaa joustavasti tiloja erityyppisiin työtehtäviin.

Tilat tukevat eri työnteon tarpeita.

Suunnittelimme tilat valtion työympäristökonseptin mukaisesti tukemaan eri työnteon tarpeita. Keskittyneelle työlle ja yhteistyölle löytyy nyt omat paikkansa. Muuton yhteydessä henkilöstö siirtyi toimimaan monitilatoimiston periaatteiden mukaisesti nimeämättömissä työpisteissä.

Henkilöstö osallistui suunnitteluun tekemällä taidetta neuvottelutilaan.

Viraston sisustuksessa voi nähdä konkreettisesti käyttäjiensä kädenjälkeä. Neuvottelutiloissa on esillä työntekijöiden omakuvia taiteiltuna rohkein ottein ja värein!

Viihtyisä työkahvila toimii myös työskentelytilana lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Työkahvilassa on valokuvausta harrastavan Hanna Westmanin teoksia.