Moderni työympäristö tarjoaa työntekijälle erilaisia paikkoja työskentelylle..

Rahoitusvakausviraston työympäristön suunnittelun keskiössä oli tiivis ja antoisa suunnitteluyhteistyö henkilöstön kanssa. Täysin uuteen toimitilaan siirryttäessä heillä oli mahdollisuus vaikuttaa laajasti työympäristön toiminnallisuuteen sekä kalustukseen, tunnelmaan ja värimaailmaan. Kuuntelimme henkilöstöä ja tarjosimme toteutukseen vaihtoehtoja, joiden perusteella teimme yhteiskehittelynä lopulliset linjaukset kokonaisuudelle.

Tilojen toiminnallisessa perusratkaisussa noudatettiin valtion työympäristökonseptia. Muuton yhteydessä henkilöstö siirtyi samalla toimimaan monitilatoimiston periaatteiden mukaisesti nimeämättömissä työpisteissä ja ratkaisun tarjoama erilaisiin työnteon tarpeisiin vastaava tilavalikoima saatiin käyttöön.

Monitilatoimisto on tunnelmaltaan seesteinen, värit ja materiaalit huokuvat rauhallisuutta.

Rahoitusvakausviraston toive oli saada työhyvinvointia tukeva rauhallinen tilakokonaisuus, joka luo vahvan kontrastin rahoitusalan maskuliiniselle, kovalle ja hektiselle mielikuvalle. Vastasimme toiveeseen toteuttamalla tilat pehmeän huurteisilla väreillä ja materiaaleilla viihtyisäksi ja harmoniseksi työympäristöksi.

Monitilatoimisto tarjoaa joustavasti tiloja erityyppisiin työtehtäviin.

Keskittyvän työn
rauhallinen tunnelma

Henkilöstö osallistui suunnitteluun tekemällä taidetta neuvottelutilaan.

Viraston sisustuksessa voi nähdä myös konkreettisesti käyttäjiensä kädenjälkeä. Neuvottelutiloissa on esillä työntekijöiden omakuvia taiteiltuna rohkein ottein ja värein!

Viihtyisä työkahvila toimii myös työskentelytilana lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Työkahvilassa valokuvausta harrastavan Hanna Westmanin teoksia.