Modernit työympäristöt tarjoavat tilaa kohtamisille ja yhteistyölle.

Monitilatoimisto Viikin kampuksen arkkitehtonisesti arvokkaissa tiloissa.

Suomen ympäristökeskus SYKE muutti Helsingin toimintonsa historiallisiin ja arkkitehtonisesti arvokkaisiin Viikin tiloihin. SYKE toimii nyt modernissa työympäristössä, jonka tilatehokkuus ja yhteiskäyttöisyyden mahdollistava sijoittuminen kampusalueella tukee ympäristöarvoja.

Suunnittelukokonaisuuteen kuului D-talo sekä A-talon yhteiskäyttöinen kokouskeskus, joka palvelee myös LUKEa ja yliopistoa.

Monitilatoimisto tarjoaa joustavasti tiloja erityyppisiin työtehtäviin.

Monitilatoimiston suunnittelussa on tärkeää kuunnella käyttäjien tarpeita.

SYKEn toimitila suunniteltiin valtion työympäristöstrategian mukaisesti monitilatoimistoksi. Monitilatoimistossa huomioidaan kullekin henkilöstöryhmälle ja työtehtävälle parhaiten sopivat työtilat.

Toimivaa tilaratkaisua luodessa on tärkeää kuunnella käyttäjien tarpeita. Suunnittelutoimistomme järjesti henkilöstölle työpajoja, joiden avulla kerätyllä tiedolla saimme ratkaisuihin käyttäjän näkökulman. Samalla pajat toimivat muutoksen johtamisen ja viestinnän tukena.

SYKEn monitilatoimisto - valoisa työkahvila suunniteltiin entiseen luentosaliin.

Vanhan luentosalin porrastus muuntui tilaratkaisussa osaksi viihtyisää työkahvilaa.

Sisustussuunnitelmissa kiertotalous huomioitiin käyttämällä purkumateriaaleja uusien kalusteiden suunnitelmissa.

Viikin tilat henkivät kampushistoriaa.

Omaleimainen arkkitehtuuri huomioitiin sisustusratkaisuissa yhteistyössä Museoviraston ja arkkitehdin kanssa. Vuonna 1965 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehdit Kaija ja Veli Paatela. Pääsisäänkäynnin aula klinkkerilattioineen, valokuilukäytävä paikalla valettuine betonipintoineen ja korkeat laboratoriotilat säilyivät pääosin sellaisenaan.

Sisustussuunnittelussa huomioitiin SYKEn arvojen mukaisesti ympäristöllisesti kestäviä ratkaisuja materiaaleissa ja kalustevalinnoissa. SYKEn arvot ovat esillä heti sisääntulossa tarinallisessa muodossa – sisääntuloaulan pöytä on valmistettu kierrätyspuusta, joka on peräisin asiakkaan vanhoista kalusteista.