Sisustusarkkitehtitoimistomme suunnitteli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudistettavan työympäristöstrategian ja työnteon tapojen pilotointiin tarkoitetun tilakokonaisuuden Trafin Vallilan toimipisteeseen. Noin 1200 m2 pilottikokonaisuudessa tarjottiin henkilöstölle mahdollisuudet kokeilla eri työtehtävien tarpeisiin räätälöityjä tiloja ja työskentelyä nimeämättömissä työpisteissä.

Henkilöstö otettiin aktiivisesti mukaan tilojen suunnitteluun pajatyöskentelyn ja tietoteknisiä sekä kalustuksellisia tarpeita tarkentavien kyselyjen avulla. Pilottitilaan siirtymistä valmisteltiin pelisääntötyöpajoissa, joissa eri tilatyyppeihin luotiin yhteiset toimintamallit. Pajatyöskentely toteutettiin yhteistyössä Senaatin työympäristöyksikön kanssa.

Tilaratkaisuun valittiin laaja kattaus erilaisille työskentelyn tavoille soveltuvia kalusteita testattavaksi. Jokainen tilatyyppi sai oman värimaailmansa ja toimintaa tukevan varustuksen. Kiintokalusteratkaisut kuten henkilökohtaiseen säilytykseen tarkoitetut lokerikot, räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Tilojen tunnusvärit toimivat opastuksen tukena.
Tilatyypeittäin konseptoitu värimaailma tukee tiloissa ohjautuvuutta ja puhuu yhteistä kieltä kohteeseen suunnitellun opastegrafiikan kanssa– tilatyypit ja toiminta on osoitettu ikonein ja tilakohtaisin tunnusvärein.

Pilottitilan ratkaisusta saatujen kokemuksien ja palautteen pohjalta kehitettiin tilakonsepti, jonka mukaisesti toteutettiin tilamuutokset useaan Trafin toimitilaan valtakunnallisessa laajuudessa. Konseptin visuaalisessa ilmeessä neutraalit pohjasävyt kohtaavat tilatyyppikohtaiset tunnussävyt kalusteverhoiluissa, akustiikkaelementeissä ja lasiseinäteippauksissa.

Työkahvila on
palautumisen ja
rennon oleskelun
keidas.