Monitilatoimisto tukee erilaisia työnteon tarpeita.

Trafin uudet työtavat ja uusi raikas ilme.

Trafin työympäristön pilottitiloissa Vallilassa testattin eri työtehtävien tarpeisiin räätälöityjä tiloja ja työskentelyä nimeämättömissä työpisteissä. Sisustusarkkitehtitoimistomme suunnitteli Trafille uudistettavan työympäristöstrategian ja työnteon tapojen pilotoinnin tilat sekä uuden raikkaan ilmeen.

Monitilatoimiston inspiroiva ja muunneltava projektitila.

Trafilaiset otettiin aktiivisesti mukaan työympäristön suunnitteluun.

Tietoteknisiä ja kalustuksellisia tarpeita kartoitettiin tärkeisiin teemoihin pureutuvan pajatyöskentelyn ja kyselyjen avulla. Pilottitilaan siirtymistä valmisteltiin pelisääntötyöpajoissa, joissa eri tilatyyppeihin luotiin yhteiset toimintamallit. Pajatyöskentely toteutettiin yhteistyössä Senaatin työympäristöyksikön kanssa.

Pilottitiloihin valittiin laaja kattaus erilaisille työskentelyn tavoille soveltuvia kalusteita testattavaksi. Jokainen tilatyyppi sai oman värimaailmansa ja toimintaa tukevan varustuksen. Kiintokalusteratkaisut, kuten henkilökohtaiseen säilytykseen tarkoitetut lokerikot, räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Monitilatoimisto tukee erilaisia työnteon tarpeita.

Konseptiin luotiin tunnistettava Trafin ilme.


Alusta alkaen haluttiin luoda vahvasti tunnistettava Trafin uusi ilme, joka kuvastaa samalla uudenlaista tapaa tehdä työtä. Kehitimme konseptin, jossa jokaisella tilatyypillä on työtehtävää tukevan kalustuksen lisäksi oma visuaalinen ilmeensä ja tunnusvärinsä. Toiminnan luonteeseen perustuva värimaailma auttaa samalla ohjautuvuutta tiloissa. Raikas ilme puhuu yhteistä kieltä kohteeseen suunnitellun opastegrafiikan kanssa – myös teipatut ikonit kertovat mikä tilatyyppi on kyseessä.

Pilottitilasta saatujen kokemuksien ja palautteen pohjalta kehitettiin tilakonsepti, jonka mukaisesti toteutettiin Trafin työympäristöjä valtakunnallisessa laajuudessa.

Tilatyppikohtaiseen värimaailmaan perustuvassa konseptissa otettiin huomioon muuntojoustavuus. Kiinteissä pinnoissa, pysyteltiin neutraaleissa sävyissä. Tlatyyppikohtaiset tunnussävyt toteutuvat helposti siirrettävissä olevassa irtokalustuksessa ja lasiseinien teippauksissa.

Työkahvila on Trafi työympäristön kodikas sydän.

Työkahvila on
trafilaisten rennon kohtaamisen ja palautumisen keidas.