Yhteiskäyttöiset ja muuntojoustavat ryhmätyötilat.

Vastasimme tila- ja sisustussuunnittelusta Senaatti-kiinteistöjen yhteistyökumppanina Työ 2.0 Lab -hankkeessa Yliopistonkatu 5:ssa, aivan Helsingin sydämessä. Projektin visio oli luoda uudenlainen työskentelytila, joka yhdistää valtionhallinnossa toimivia tahoja sekä heidän kumppaneitaan. Työ 2.0 Lab toimii sekä fyysisenä että henkisenä verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen alustana.

Coworking-tilan päätarkoitus on ketterään yhteiskehittelyyn ja oppimiseen kannustaminen: Labissa ammattitaitoiset hostit ja fasilitoijat auttavat omaksumaan uusia työskentelytapoja ja hyödyntämään Labin tarjoamia tiloja tehokkaasti. Tila toimii myös etätyöpisteenä ja muuntuvana tapahtumatilana.

Yhteiskäyttöiset ja muuntojoustavat työtilat.

Labiin toteutettiin joustavalla kalusteratkaisulla muuntuva työpajatila, varattavia neuvottelu- ja ryhmätyötiloja sekä hiljainen työskentelytila.

Kiertotalousteema oli oleellinen lähtökohta suunnittelussa. Tilassa säilytettiin olemassa olevat rakenteet ja pinnat uuteen käyttöön soveltuvilta osin. Kalusteratkaisuissa hyödynnettiin kiertotalousperiaatteen mukaisesti Senaatilla jo olemassa olevia, tilaan soveltuvia kalusteita. Työpajatilaan suunnittelimme pyörälliset katsomopenkkikalusteet, joiden rakenteissa huomioitiin kiertotalousperiaate – katsomopenkit voidaan helposti purkaa osiin materiaalien kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä varten.

Coworking ideointitilojen sisustus ja kalustus on ketterästi muunneltavaa

Uusissa kalustehankinnoissa painotettiin ergonomiaa, joustavuutta ja muunneltavuutta. Korkeussäädettävät pyörälliset pöydät ja tuolit tuovat työskentelyasentoihin vaihtelevuutta ja liikkuvat tarvittaessa ketterästi muodostaen eri kokoisille ryhmille työskentelypaikkoja. Työpajavälineistölle rakennettiin tilanjakoseinäkkeen taakse monipuoliset säilytysratkaisut.